JAK uczymy

Dzieci mają zajęcia w grupach max. 8-osobowych. Kontaktują się z nauczycielem poprzez wideo-rozmowę. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do platformy InstaKod, na której można rozwiązywać zadania.

Platforma InstaKod

ZADANIA

tworzenie programu

weryfikacja poprawności przez system

uruchomienie programu

?

MATERIAŁY

ćwiczenia

podręcznik

Na platformie InstaKod można tworzyć programy w różnych językach: Assembly, Python, C++. Każda grupa posiada dobrany do siebie zestaw zadań w języku odpowiadającym poziomowi grupy.

Przebieg zajęć

90 minut zajęć rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem tematu przez nauczyciela. Nauczyciel omawia zagadnienie,

a następnie sam rozwiązuje przykładowe zadanie. Poprzez przykład dzieci widzą, jak tworzyć program oraz go sprawdzić.


Tak jak w nauce każdego języka, uczniowie uczą się czytać i pisać programy w języku "informatyki". Do nauki "czytania" programów korzystamy z kart pracy, w których zapisane programy uczniowie interpretują krok po kroku. Dzieci podają wartości zmiennych oraz informację czy i co pobierane jest z wejścia programu, oraz co jest wypisywane na wyjściu programu.


Następnie przez większość czasu dzieci samodzielnie programują. Ich odpowiedzi są widoczne dla nauczyciela, dzięki czemu może on łatwo określić, kto potrzebuje wskazówek.

Po zajęciach uczniowie otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązania. Są to zadania analogiczne do tych rozwiązywanych na zajęciach. Ich wykonanie pomaga uczniom utrwalić zdobyte na warsztatach umiejętności.

Platforma InstaKod. Widok menu i treści zadania. (Python)

W menu

uczeń może łatwo odnaleźć materiały do nauki oraz zadania z wybranej lekcji. Zadania są podzielone na 3 poziomy trudności. Zadania prawidłowo rozwiązane są odpowiednio oznaczone.

Zadania

posiadają maksymalnie uproszczoną treść oraz przykłady użycia poprawnie działającego programu. Polecenie określone jest w sposób jednoznaczny.

Platforma InstaKod. Rozwiązywanie zadań - Uruchomienie i testowanie programów. (Assembly)

Efekt działania programu widoczny jest w okienku Konsola.

W okienku Edytora uczeń umieszcza instrukcje swojego programu

Możliwość analizowania działania programu krok po kroku. Kontrolowanie zmian po wykonaniu każdej instrukcji.

Automatyczne testowanie poprawności programu przez platformę.

Co jest potrzebne?

  • komputer z internetem
  • kamerka komputerowa
  • zaangażowanie

Od czego zacząć?

Kontakt:


Ewa Gąsienica-Samek


Dyrektor Programu InstaKod

InstaKod Sp. z o.o.

ul. Wiktorska 17a

02-587 Warszawa

instakod@instakod.pl

881 556 169

Copyrights 2020